Εξοσιοδότηση Χρηστών

Εξουσιοδότηση των χρηστών όπως με κάρτα, κωδικό, δαχτυλικό αποτύπωμα ή και συνδυασμό των παραπάνω επιλογών για καλύτερο αποτέλεσμα.

Καθορισμός Ώρας

Ορισμός συγκεκριμένων αριθμών ανθρώπων με διαφορετικές ώρες πρόσβασεις και σε διαφορετικούς χώρους ανάλογα ακόμα και με το αξίωμα.

Καταγραφή και Ειδοποίηση

Καταγραφή των χρηστών που εισέρχονται σε έναν χρόνο κρατώντας όλα τα απαραίτητα δεδομένα και ειδοποίηση για κάθε είσοδο που πραγματοποιείται.

Αναγνώριση Οχήματος

Αναγνώριση οχήματος μέσα απο κάμερες που διασταυρώνουν την πινακίδα με τον κάτοχο του επιτρέποντας ή μη την είσοδο του στον ανάλογο χώρο.

Στατιστικά στοιχεία

Δυνατότητα αποθήκευσης και συλλογής όλων των απαραίτητων συμμβάντων, ειδοποιήσεων ακόμα και των επιτυχημένων προσβάσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας λύσουμε όλες τις απορίες

Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες σας και πραγματοποίουμε όλες τις λύσεις που επιθυμείτε.

Επικοινωνία